Това е част от нашето семейство – пъстро, уникално и много, много космато.
Това са нашите генератори на усмивки, любов и вдъхновение.
Това са героите на десетки забавни истории – някои от тях разказани, повечето не.
Това са доверие и партньорство.

%d bloggers like this: