Това е нашето семейство – пъстро, уникално и много, много космато.
Това са нашите генератори на усмивки, любов и вдъхновение.
Това са героите на десетки забавни истории, някои от тях разказани, а повечето – не.
Това е доверие и партньорство.
Благодарим ви, приятели!